بولارد مانعی انفرادی کم هزینه و با دوام بالا برای میادین شهری و ابتدا و انتهای بلوارها میباشد.