نمایش 1–12 از 72 نتیجه

آینه محدب 40 در 60 سانتیمتری ABS اولوکس 12265 EVELUX

تماس بگیرید
نام تجاری : آینه محدب ( آینه ترافیکی ) شماره مدل : 12265 اندازه 40 در 60 سانتیمتر ضخامت آینه 2 میلیمتر جنس : پلی کربنات - ABS(جنس بدنه)    وزن: 3.6 کیلوگرم آذین ترافیک نماینده فروش محصولات اولوکس EVELUX ترکیه در ایران.

آینه محدب 40 در 60 سانتیمتری ABS اولوکس 12267 EVELUX

تماس بگیرید
نام تجاری : آینه محدب ( آینه ترافیکی ) شماره مدل : 12267 اندازه 40 در 60 سانتیمتر ضخامت آینه 2 میلیمتر جنس : پلی کربنات - ABS(جنس بدنه)    وزن: 3.6 کیلوگرم آذین ترافیک نماینده فروش محصولات اولوکس EVELUX ترکیه در ایران.

آینه محدب 60 در 80 سانتیمتری ABS اولوکس 12246 EVELUX

تماس بگیرید
نام تجاری : آینه محدب ( آینه ترافیکی ) شماره مدل : 12246 اندازه 60 در 80 سانتیمتر ضخامت آینه 2 میلیمتر جنس : پلی کربنات - ABS(جنس بدنه)    وزن: 5.65 کیلوگرم آذین ترافیک نماینده فروش محصولات اولوکس EVELUX ترکیه در ایران.

آینه محدب 60 در 80 سانتیمتری ABS اولوکس 12248 EVELUX

تماس بگیرید
نام تجاری : آینه محدب ( آینه ترافیکی ) شماره مدل : 12248 اندازه 60 در 80 سانتیمتر ضخامت آینه 2 میلیمتر جنس : پلی کربنات - ABS(جنس بدنه)    وزن: 5.65 کیلوگرم آذین ترافیک نماینده فروش محصولات اولوکس EVELUX ترکیه در ایران.

آینه محدب پلی کربنات قطر 60 سانتیمتری اولوکس 12228 EVELUX

تماس بگیرید
نام تجاری : آینه محدب ( آینه ترافیکی ) شماره مدل : 12228 قطر : 60 سانتیمتر ضخامت آینه 2 میلیمتر جنس : پلی کربنات - آکریلیک   وزن: 4 کیلوگرم آذین ترافیک نماینده فروش محصولات اولوکس EVELUX ترکیه در ایران.

آینه محدب پلی کربنات قطر 60 سانتیمتری اولوکس 12229 EVELUX

تماس بگیرید
نام تجاری : آینه محدب ( آینه ترافیکی ) شماره مدل : 12229 قطر : 60 سانتیمتر ضخامت آینه 2 میلیمتر جنس : پلی کربنات - آکریلیک   وزن: 4 کیلوگرم آذین ترافیک نماینده فروش محصولات اولوکس EVELUX ترکیه در ایران.

آینه محدب پلی کربنات قطر 80 سانتیمتری اولوکس 12226 EVELUX

تماس بگیرید
نام تجاری : آینه محدب ( آینه ترافیکی ) شماره مدل : 12226 قطر : 80 سانتیمتر ضخامت آینه 2 میلیمتر جنس : پلی کربنات - آکریلیک   وزن: 6 کیلوگرم آذین ترافیک نماینده فروش محصولات اولوکس EVELUX ترکیه در ایران.

آینه محدب پلی کربنات قطر 80 سانتیمتری اولوکس 12227 EVELUX

تماس بگیرید
نام تجاری : آینه محدب ( آینه ترافیکی ) شماره مدل : 12227 قطر : 80 سانتیمتر ضخامت آینه 2 میلیمتر جنس : پلی کربنات - آکریلیک   وزن: 6 کیلوگرم آذین ترافیک نماینده فروش محصولات اولوکس EVELUX ترکیه در ایران.

استوانه ترافیکی ( استوانه ایمنی ) 100 سانتیمتری اولوکس 12221 EVELUX

تماس بگیرید
نام تجاری : استوانه ترافیکی شماره مدل : 12221 ارتفاع : 100CM قطر : 80 میلیمتر جنس : TPU-PU   وزن: 1.6کیلوگرم آذین ترافیک نماینده فروش محصولات اولوکس EVELUX ترکیه در ایران.  

استوانه ترافیکی ( استوانه ایمنی ) 100 سانتیمتری اولوکس 12241 EVELUX

تماس بگیرید
نام تجاری : استوانه ترافیکی شماره مدل : 12241 ارتفاع : 100CM قطر : 80 میلیمتر جنس : TPU-PU   وزن: 1.6کیلوگرم آذین ترافیک نماینده فروش محصولات اولوکس EVELUX ترکیه در ایران.  

استوانه ترافیکی ( استوانه ایمنی ) 100 سانتیمتری اولوکس 12288 EVELUX

تماس بگیرید
نام تجاری : استوانه ترافیکی شماره مدل : 12288 ارتفاع : 100CM قطر : 80 میلیمتر جنس : TPU-PU   وزن: 1.6کیلوگرم آذین ترافیک نماینده فروش محصولات اولوکس EVELUX ترکیه در ایران.  

استوانه ترافیکی ( استوانه ایمنی ) 100 سانتیمتری اولوکس EVELUX 12211

تماس بگیرید
نام تجاری : استوانه ترافیکی شماره مدل : 12211 ارتفاع : 100CMقطر : 80میلیمتر ارتفاع : 100 سانتیمترجنس : TPU-PU   وزن: 1.6کیلوگرم آذین ترافیک نماینده فروش محصولات اولوکس EVELUX ترکیه در ایران.