نمایش 1–12 از 16 نتیجه

استوانه ایمنی 75 سانتی متری با شبرنگ براق 22403 آذین ترافیک

تماس بگیرید
نام تجاری : استوانه ترافیکی ( استوانه ایمنی ) شماره مدل :22403 ارتفاع : 75CM قطر : 80 میلیمتر جنس : EVA   وزن: 0.9کیلوگرم آذین ترافیک تهیه و تولید انواع محصولات ترافیکی و ایمنی در سراسر کشور.

استوانه ایمنی 75 سانتی متری با شبرنگ پارچه ای 22404 آذین ترافیک

تماس بگیرید
نام تجاری : استوانه ترافیکی ( استوانه ایمنی ) شماره مدل :22404 ارتفاع : 75CM قطر : 80 میلیمتر جنس : EVA   وزن: 0.9کیلوگرم نوع شبرنگ : پارچه ای آذین ترافیک تهیه و تولید انواع محصولات ترافیکی و ایمنی در سراسر کشور.

استوانه ترافیکی ( استوانه ایمنی ) 100 سانتیمتری اولوکس 12221 EVELUX

تماس بگیرید
نام تجاری : استوانه ترافیکی شماره مدل : 12221 ارتفاع : 100CM قطر : 80 میلیمتر جنس : TPU-PU   وزن: 1.6کیلوگرم آذین ترافیک نماینده فروش محصولات اولوکس EVELUX ترکیه در ایران.  

استوانه ترافیکی ( استوانه ایمنی ) 100 سانتیمتری اولوکس 12241 EVELUX

تماس بگیرید
نام تجاری : استوانه ترافیکی شماره مدل : 12241 ارتفاع : 100CM قطر : 80 میلیمتر جنس : TPU-PU   وزن: 1.6کیلوگرم آذین ترافیک نماینده فروش محصولات اولوکس EVELUX ترکیه در ایران.  

استوانه ترافیکی ( استوانه ایمنی ) 100 سانتیمتری اولوکس 12288 EVELUX

تماس بگیرید
نام تجاری : استوانه ترافیکی شماره مدل : 12288 ارتفاع : 100CM قطر : 80 میلیمتر جنس : TPU-PU   وزن: 1.6کیلوگرم آذین ترافیک نماینده فروش محصولات اولوکس EVELUX ترکیه در ایران.  

استوانه ترافیکی ( استوانه ایمنی ) 100 سانتیمتری اولوکس EVELUX 12211

تماس بگیرید
نام تجاری : استوانه ترافیکی شماره مدل : 12211 ارتفاع : 100CMقطر : 80میلیمتر ارتفاع : 100 سانتیمترجنس : TPU-PU   وزن: 1.6کیلوگرم آذین ترافیک نماینده فروش محصولات اولوکس EVELUX ترکیه در ایران.  

استوانه ترافیکی ( استوانه ایمنی ) 45 سانتیمتری اولوکس 12224 EVELUX

تماس بگیرید
نام تجاری : استوانه ترافیکی شماره مدل : 12224 ارتفاع : 45CM قطر : 80 میلیمتر جنس : TPU-PU   وزن: 0.980کیلوگرم آذین ترافیک نماینده فروش محصولات اولوکس EVELUX ترکیه در ایران.  

استوانه ترافیکی ( استوانه ایمنی ) 45 سانتیمتری اولوکس 12244 EVELUX

تماس بگیرید
نام تجاری : استوانه ترافیکی شماره مدل : 12244 ارتفاع : 45CM قطر : 80 میلیمتر جنس : TPU-PU   وزن: 0.980کیلوگرم آذین ترافیک نماینده فروش محصولات اولوکس EVELUX ترکیه در ایران.  

استوانه ترافیکی ( استوانه ایمنی ) 45 سانتیمتری اولوکس 12284 EVELUX

تماس بگیرید
نام تجاری : استوانه ترافیکی شماره مدل : 12284 ارتفاع : 45CM قطر : 80 میلیمتر جنس : TPU-PU   وزن: 0.980کیلوگرم آذین ترافیک نماینده فروش محصولات اولوکس EVELUX ترکیه در ایران.  

استوانه ترافیکی ( استوانه ایمنی ) 75 سانتیمتری اولوکس 12243 EVELUX

تماس بگیرید
نام تجاری : استوانه ترافیکی شماره مدل : 12243 ارتفاع : 75CM قطر : 90میلیمتر ارتفاع : 75 سانتیمتر جنس : TPU-PU   وزن: 1.5کیلوگرم آذین ترافیک نماینده فروش محصولات اولوکس EVELUX ترکیه در ایران.  

استوانه ترافیکی ( استوانه ایمنی ) 75 سانتیمتری اولوکس EVELUX 12212

تماس بگیرید
نام تجاری : استوانه ترافیکی شماره مدل : 12212 ارتفاع : 75CMقطر : 80میلیمتر ارتفاع : 75 سانتیمترجنس : TPU-PU   وزن: 1.3کیلوگرم
آذین ترافیک نماینده فروش محصولات اولوکس EVELUX ترکیه در ایران.

استوانه ترافیکی ( استوانه ایمنی )40 سانتیمتری اولوکس12283 EVELUX

تماس بگیرید
نام تجاری : استوانه ترافیکی شماره مدل : 12283 ارتفاع : 40CMقطر : 80 میلیمتر ارتفاع : 40 سانتیمترجنس : TPU-PU   وزن: 0.700کیلوگرم آذین ترافیک نماینده فروش محصولات اولوکس EVELUX ترکیه در ایران.