در حال نمایش 5 نتیجه

جداکننده خطوط 100 در 20 سانتیمتر 12217 اولوکس EVELUX

تماس بگیرید
نام تجاری : جداکننده خطوط شماره مدل : 12217 اندازه 100 در 20 سانتیمتر ارتفاع 8 سانتیمتر جنس : پلی کربنات PPC    وزن: 4.1 کیلوگرم آذین ترافیک نماینده فروش محصولات اولوکس EVELUX ترکیه در ایران.

جداکننده خطوط 100 در 20 سانتیمتر 12218 اولوکس EVELUX

تماس بگیرید
نام تجاری : جداکننده خطوط شماره مدل : 12218 اندازه 100 در 20 سانتیمتر ارتفاع با استوانه 45.5 سانتیمتر جنس : TPU-PPC    وزن: 4.15 کیلوگرم آذین ترافیک نماینده فروش محصولات اولوکس EVELUX ترکیه در ایران.

جداکننده خطوط 100 در 20 سانتیمتر 12219 اولوکس EVELUX

تماس بگیرید
نام تجاری : جداکننده خطوط شماره مدل : 12219 اندازه 100 در 20 سانتیمتر ارتفاع با استوانه 75.5 سانتیمتر جنس : TPU-PPC    وزن: 4.5 کیلوگرم آذین ترافیک نماینده فروش محصولات اولوکس EVELUX ترکیه در ایران.

جداکننده خطوط 110 در 15 سانتیمتر 12263 اولوکس EVELUX

تماس بگیرید
نام تجاری : جداکننده خطوط شماره مدل : 12263 اندازه 110 در 15 سانتیمتر ارتفاع 10 سانتیمتر جنس : پلی کربنات PPC    وزن: 4.25 کیلوگرم آذین ترافیک نماینده فروش محصولات اولوکس EVELUX ترکیه در ایران.

جداکننده خطوط 55 در 15 سانتیمتر 12261 اولوکس EVELUX

تماس بگیرید
نام تجاری : جداکننده خطوط شماره مدل : 12261 اندازه 55 در 15 سانتیمتر ارتفاع 10 سانتیمتر جنس : پلی کربنات PPC    وزن: 1.9 کیلوگرم آذین ترافیک نماینده فروش محصولات اولوکس EVELUX ترکیه در ایران.