نمایش 1–12 از 21 نتیجه

تابلوی خالی 41 در 35 سانتیمتری اولوکس EVELUX 111

تماس بگیرید
نام تجاری : تابلوی خالی شماره مدل : 111 ارتفاع : 41  سانتیمتر عرض  : 35  جنس : پلی کربنات  آذین ترافیک نماینده فروش محصولات اولوکس EVELUX ترکیه در ایران.  

مخروطی ترافیکی 100 سانتی متری زیر بادی

تماس بگیرید
نام تجاری : مخروطی ترافیکی شماره مدل : ME-100 ارتفاع : 100CM
عرض پایین : 48CM جنس : PPE

مخروطی ترافیکی 45 سانتی متری

تماس بگیرید
نام تجاری : مخروطی ترافیکی شماره مدل : M-45 ارتفاع : 45CM
عرض پایین : 26CM

مخروطی ترافیکی 50 سانتی متری اولوکس EVELUX 12300

تماس بگیرید
نام تجاری : مخروطی ترافیکی شماره مدل : 12300 ارتفاع : 50CMعرض پایین : 350 میلیمتر جنس : PVC   وزن: 1.15 کیلوگرم آذین ترافیک نماینده فروش محصولات اولوکس EVELUX ترکیه در ایران.  

مخروطی ترافیکی 50 سانتی متری اولوکس EVELUX 12302

تماس بگیرید
نام تجاری : مخروطی ترافیکی شماره مدل : 12302 ارتفاع : 5 0CMعرض پایین : 350 در 350 میلیمتر جنس : PPC   وزن:850 گرم آذین ترافیک نماینده فروش محصولات اولوکس EVELUX ترکیه در ایران.  

مخروطی ترافیکی 50 سانتی متری اولوکس EVELUX 12316

تماس بگیرید
نام تجاری : مخروطی ترافیکی شماره مدل : 12316 ارتفاع : 50CMعرض پایین : 350 میلیمتر جنس : PVC   وزن: 1.7کیلوگرم آذین ترافیک نماینده فروش محصولات اولوکس EVELUX ترکیه در ایران.  

مخروطی ترافیکی 52 سانتی متری اولوکس EVELUX 12301

تماس بگیرید
نام تجاری : مخروطی ترافیکی شماره مدل : 12301 ارتفاع : 52CMعرض پایین : 350 میلیمتر جنس : PPC-PVC   وزن: 4 کیلوگرم آذین ترافیک نماینده فروش محصولات اولوکس EVELUX ترکیه در ایران.  

مخروطی ترافیکی 52 سانتی متری اولوکس EVELUX 12332

تماس بگیرید
نام تجاری : مخروطی ترافیکی  شماره مدل : 12332 ارتفاع : 52CMعرض پایین : 320 میلیمتر جنس : PVC   وزن: 1.25کیلوگرم آذین ترافیک نماینده فروش محصولات اولوکس EVELUX ترکیه در ایران.  

مخروطی ترافیکی 60 سانتی متری اولوکس EVELUX 12350

تماس بگیرید
نام تجاری : مخروطی ترافیکی شماره مدل : 12350 ارتفاع : 60CMعرض پایین : 370 میلیمتر جنس : PPC   وزن: 1.5 کیلوگرم آذین ترافیک نماینده فروش محصولات اولوکس EVELUX ترکیه در ایران.  

مخروطی ترافیکی 61 سانتی متری اولوکس EVELUX 12351

تماس بگیرید
نام تجاری : مخروطی ترافیکی شماره مدل : 12351 ارتفاع : 61.3CMعرض پایین : 370 میلیمتر جنس : PPC-PVC   وزن: 5.15 کیلوگرم آذین ترافیک نماینده فروش محصولات اولوکس EVELUX ترکیه در ایران.  

مخروطی ترافیکی 61 سانتی متری اولوکس EVELUX 12352

تماس بگیرید
نام تجاری : مخروطی ترافیکی شماره مدل : 12352 ارتفاع : 61.3CMعرض پایین : 370 میلیمتر جنس : PPC-PVC   وزن: 5.15 کیلوگرم آذین ترافیک نماینده فروش محصولات اولوکس EVELUX ترکیه در ایران.  

مخروطی ترافیکی 75 سانتی متری

تماس بگیرید
 
نام تجاری : مخروطی ترافیکی شماره مدل : ME-75 ارتفاع : 75CM
عرض پایین : 38CM جنس : PPE