فروش انواع تجهیزات پارکینگ فروش رنگ آمیزی پارکینگ خطکشی پارکینگ

فروش-انواع-تجهیزات-پارکینگ-فروش-رنگ-آمیزی-پارکینگ-کار-استاپر

رنگ آمیزی پارکینگ و خطکشیارکینگ توسط رنگ های دوجزئی اپوکسی انجام می پذیرد این رنگ ها علاوه بر زیبایی به ایمنی پارکینگ نیز کمک شایانی میکنند ، مشخص شدن محل پارک خودرو ها ، تعیین مسیر عبور و مرور ، علامت گذاری موانع ، مشخص کردن محل عبور ساکنین و… باعث می شود علاوه بر زیبایی پارکینگ ایمن تری داشته باشید
علاوه بر رنگ آمیزی پارکینگ تجهیز کردن پارکینگ با تجهیزات اینمی پارکینگ مانند کار استاپر ها ، ضربه گیر ستون ، سرعت گیرها سبب ایمن تر شدن پارکینگ محل کار یا زندگی شما خواهد شد .
بیشتر بخوانید : اهمیت ایمنی پارکینگ ها و تجهیزات ایمنی مورد نیاز در پارکینگ