مطالب توسط Hamed Rezayat

اهمیت ایمنی پارکینگ ها و تجهیزات ایمنی پارکینگ

اهمیت ایمنی پارکینگ ها و تجهیزات ایمنی پارکینگ پارکینگ ها و گاراژها می توانند مناطقی شلوغ باشند. استفاده از تجهیزات ایمنی ترافیکی مناسب می تواند از آسیب رساندن وسایل نقلیه به تاسیسات، اموال یا سایر وسایل نقلیه جلوگیری کند. عابران پیاده در گاراژها و محوطه های پارکینگ نیز در صورت عدم علامت گذاری مناسب یا […]

چراغ راهنمایی و تاریخچه آن

تاریخچه چراغ راهنمایی و رانندگی چراغ راهنمایی بصورت عمومی وسیله ای نیست مورد علاقه ی راننده گان وسایل نقلیه باشد. در حقیقت ، بعضی اوقات اینطور به نظر میرسد آنها طوری طراحی شده اند که که از ما انتقام بگیرند ، به ویژه وقتی عجله دارید و درست وقتی به چراغ زدیک می شود قرمز […]