مطالب توسط Hamed Rezayat

چراغ راهنمایی و تاریخچه آن

تاریخچه چراغ راهنمایی و رانندگی چراغ راهنمایی بصورت عمومی وسیله ای نیست مورد علاقه ی راننده گان وسایل نقلیه باشد. در حقیقت ، بعضی اوقات اینطور به نظر میرسد آنها طوری طراحی شده اند که که از ما انتقام بگیرند ، به ویژه وقتی عجله دارید و درست وقتی به چراغ زدیک می شود قرمز […]