آموزش

ایمن تر از کاشن تانک

کاشن تانک

کاشن تانک ها در دور برگردان ها و مناطق شروع و خاتمه ی مسیر گارد ریل نقش بسیار مهمی در ایمنی و حفظ جان سرنشینان وسایل نقلیه دارد.

در پست های پیشین  در رابطه با محصولی جدید که میتوان آنرا جایگزین کاشن تانک کرد منتشر کردیم.

مشاهده ی محصولات “کاشن تانک “

کاشن تانک

در این پست جهت آشنایی بیشتر تولید کننده گان و فعالان عرصه ی ترافیک یک ویدئوی دیگر که نحوه ی نصب و کارکرد این محصول را به خوبی نشان میدهد را انتشار داده ایم

دیدگاهتان را بنویسید