آموزش

نگین های منشوری

نگین - نگین شیشه ای - نگین گارد ریل نگین چشم گربه ای

نگین ها کاربردهای زیادی در ایمن تر کردن تجهیزات ترافیکی دارند . این تجهیزات با داشتن ذرات گلسپید و یا منشور هایی که مانند آینه نور را انعکاس داده و راننده ی وسایل نقلیه را از وجود خطر آگاه می نمایند.

نگین ها در چشم گربه ای ها انواع گل میخ ها گل های گارد ریل پشت خودرو ها و … کاربرد فراوان دارد این تجهیزات بدون احتیاج به برق و باطری نقش مهمی در ایمن تر کردن جاده ها و راه های کشور دارند.

این تجهیزات در تصادفات به راحتی شکسته شده و از بین میروند و بازتاب خودرا از دست میدهند.

یک شرکت نگینی تولید کرده که در برابر فشار و ضربه مقاوت کرده و بازتاب خود را ازدست نمیدهد.

نگین - نگین شیشه ای - نگین گارد ریل نگین چشم گربه ای

در ذیل آزمایش های مربوط به این محصول را خواهید دید.

دیدگاهتان را بنویسید