گلسبید = تابلو-راه – آذین ترافیک

جزییات پیوست گلسبید-تابلو-راه-آذین-ترافیک.

دیدگاهتان را بنویسید