جدا کننده 50 سانتیمتری با ارتفاع 13 با استوانه

جداکننده ترافیکی خطوط نیم متری (50 سانتیمتر) برای جدا سازی در پایانه های خطوط مسافربری و معابر ارائه توسط شرکت آذین ترافیک

دیدگاهتان را بنویسید