Uncategorized @fa

تجهيزات ترافيكي – عملیات اجرایی قسمت سوم ( کار درمیادین و تونل ها )

تجهیزات ترافیکی - فروش تجهیزات ترافیکی

[av_textblock size=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” font_color=” color=” id=” custom_class=” av_uid=’av-krm10xrt’ admin_preview_bg=”]
در مقالات و آموزش های گذشته در رابطه با تجهیزات ترافیکی مورد نیاز جهت انجام عملیات جاده ای به بحث پرداختیم در این مقاله به علائم مهم در عملیات جاده ای خواهیم پرداخت .

در قسمت اول و دوم این مقاله در رابطه با مسدود کردن جاده های 3 لاین و همچنین مسدود کردن لاین چپ و راست و همچنین کار در تقاطع ها نوشتیم در ادامه مقاله ی قبلی به کار در میادین و تونل ها و علائم و تجهیزات ترافیکی مورد نیاز در هنگام عملیات جاده ای در مکان های ذکر شده خواهیم پرداخت .

کار کردن در میادین

کارکردن در میادین و یا نزدیکی آنها فقط با کسب مجوز از اداره راه و ترابری محل و همچنین هماهنگی با پلیس راه امکانپذیر است.

کار کردن در ورودی و خروجی میادین

وقتی نتوان پس از اتمام کار، ترافیک را در دو جهت عبور داد، باید یک ر اه انحرافی احداث شود که در این خصوص لازم است با ناظر و مشاور مربوط مشورت شود

کار کردن در ناحیه دایرهای میدانها

در این مواقع باید سعی نمود ترافیک را به طور مناسب عبور داد، در غیر این صورت یک راه انحرافی لازم خواهد بود، در مواقع اضطراری و ضروری، پلیس راه را در جریان امور قرار دهید.

کار در تونلها

در هنگام کار در تونلها و یا قسمت ورودی و خروجی آنها با توجه به اختلاف میزان روشنایی داخل و خارج تونل (خصوصاً در طول روز) و نیز محدودیت عرض و ارتفاع عبور، باید قبل از ورود به محوطۀ کاری (تونل) مطابق طرحهای ارائه شده، هشدار لازم به ترافیک عبوری داده شود . استفاده از چراغهای راهنمای سه مرحله ای به همراه پرچمدار قبل از محوطه کاری (خارج از تونل) در هدایت ایمن ترافیک توصیه میگردد. در اینگونه موارد ارجح است تا پایان عملیات اجرایی، تونل به طور موقت مسدود گردد و در صورت وجود کنارگذر، ترافیک از این طریق عبور داده شود . ضرورت دارد ضمن مشورت با ناظر، قبلاً مسئولان اداره راه و ترابری و پلیس راه را در جریان اجرای کار قرار داد.

علایمگذاری برای راههای انحرافی (دسترسیهای موقت)

شکلهای زیر ،علایم گذاری برای راههای انحرافی (دسترسیهای موقت) در یک راه اصلی دوخطه و یک راه ششخطه را نشان میدهد . در اینگونه موارد لازم است با نصب علایم پیش آگاهی، استفادهکنندگان از راه را از مسدود بودن مسیر و ادامه حرکت از طریق راه انحرافی مطلع نمود. لذا ضرورت دارد در زمان اجرای طرح، علایم و تابلوهای قبلی و ثابت موجود که پیامهای متفاوتی را با علایم طرح میدهند، به نحو مناسبی پوشاند تا باعث گمراهی رانندگان نگردند.

تجهیزات ترافیکی - فروش تجهیزات ترافیکیتجهیزات ترافیکی - فروش تجهیزات ترافیکی
[/av_textblock]

[av_textblock size=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” font_color=” color=” av-desktop-hide=” av-medium-hide=” av-small-hide=” av-mini-hide=” id=” custom_class=” av_uid=”]
در مقالات و آموزش های گذشته در رابطه با تجهیزات ترافیکی مورد نیاز جهت انجام عملیات جاده ای به بحث پرداختیم در این مقاله به علائم مهم در عملیات جاده ای خواهیم پرداخت .

در قسمت اول و دوم این مقاله در رابطه با مسدود کردن جاده های 3 لاین و همچنین مسدود کردن لاین چپ و راست و همچنین کار در تقاطع ها نوشتیم در ادامه مقاله ی قبلی به کار در میادین و تونل ها و علائم و تجهیزات ترافیکی مورد نیاز در هنگام عملیات جاده ای در مکان های ذکر شده خواهیم پرداخت .

کار کردن در میادین

کارکردن در میادین و یا نزدیکی آنها فقط با کسب مجوز از اداره راه و ترابری محل و همچنین هماهنگی با پلیس راه امکانپذیر است.

کار کردن در ورودی و خروجی میادین

وقتی نتوان پس از اتمام کار، ترافیک را در دو جهت عبور داد، باید یک ر اه انحرافی احداث شود که در این خصوص لازم است با ناظر و مشاور مربوط مشورت شود

کار کردن در ناحیه دایرهای میدانها

در این مواقع باید سعی نمود ترافیک را به طور مناسب عبور داد، در غیر این صورت یک راه انحرافی لازم خواهد بود، در مواقع اضطراری و ضروری، پلیس راه را در جریان امور قرار دهید.

کار در تونلها

در هنگام کار در تونلها و یا قسمت ورودی و خروجی آنها با توجه به اختلاف میزان روشنایی داخل و خارج تونل (خصوصاً در طول روز) و نیز محدودیت عرض و ارتفاع عبور، باید قبل از ورود به محوطۀ کاری (تونل) مطابق طرحهای ارائه شده، هشدار لازم به ترافیک عبوری داده شود . استفاده از چراغهای راهنمای سه مرحله ای به همراه پرچمدار قبل از محوطه کاری (خارج از تونل) در هدایت ایمن ترافیک توصیه میگردد. در اینگونه موارد ارجح است تا پایان عملیات اجرایی، تونل به طور موقت مسدود گردد و در صورت وجود کنارگذر، ترافیک از این طریق عبور داده شود . ضرورت دارد ضمن مشورت با ناظر، قبلاً مسئولان اداره راه و ترابری و پلیس راه را در جریان اجرای کار قرار داد.

علایمگذاری برای راههای انحرافی (دسترسیهای موقت)

شکلهای زیر ،علایم گذاری برای راههای انحرافی (دسترسیهای موقت) در یک راه اصلی دوخطه و یک راه ششخطه را نشان میدهد . در اینگونه موارد لازم است با نصب علایم پیش آگاهی، استفادهکنندگان از راه را از مسدود بودن مسیر و ادامه حرکت از طریق راه انحرافی مطلع نمود. لذا ضرورت دارد در زمان اجرای طرح، علایم و تابلوهای قبلی و ثابت موجود که پیامهای متفاوتی را با علایم طرح میدهند، به نحو مناسبی پوشاند تا باعث گمراهی رانندگان نگردند.

تجهیزات ترافیکی - فروش تجهیزات ترافیکیتجهیزات ترافیکی - فروش تجهیزات ترافیکی
[/av_textblock]

دیدگاهتان را بنویسید