آموزش

ماشین جابجا کننده ی نیوجرسی

نیوجرسی

مانع نیوجرسی و یا دیوار نیوجرسی سازه ای بتنی یا پلاستیکی می باشد که عموما جهت جدا سازی مسیر ترافیک استفاده می شود.

در بعضی از مواقع با توجه به عملیات عمرانی در اطراف جاده نیاز به باریک کردن جاده در موارد پر تردد یا کم تردد می باشد.

در این زمان نیاز به کارگران زیاد و نیروی انسانی جهت جابجا کردن نیوجرسی های بتنی می باشد .

نیوجرسی

این ماشین که در این ویدئو خواهید دید بطور اتوماتیک نیوجرسی های بتنی را جابجا کرده و در زمان بسیار کم نیوجرسی ها را جابجا می کند.

دیدگاهتان را بنویسید