مقالات

تجهيزات ترافيكي برای عملیات اجرایی قسمت دوم – کار در تقاطع ها

[av_textblock size=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” font_color=” color=” id=” custom_class=” av_uid=’av-krm1d25m’ admin_preview_bg=”]
در مقالات و آموزش های گذشته در رابطه با تجهیزات ترافیکی مورد نیاز جهت انجام عملیات جاده ای به بحث پرداختیم در این مقاله به علائم مهم در عملیات جاده ای خواهیم پرداخت .

در قسمت اول این مقاله در رابطه با مسدود کردن جاده های 3 لاین و همچنین مسدود کردن لاین چپ و راست نوشتیم در ادامه مقاله ی قبلی به کار در محل تقاطع ها و علائم و تجهیزات ترافیکی مورد نیاز در هنگام عملیات جاده ای در مکان های ذکر شده خواهیم پرداخت .

کار در محل تقاطعها

در حین انجام کار در محل تقاطع ها جریان ترافیک باید برقرار باشد، در غیر این صورت ممکن است یک راه انحرافی لازم باشد.

اگر کار در قسمت کناری یک راه اصلی انجام میشود، تابلوی “جاده در دست تعمیر است” و تابلوی فلش را باید در این مکان نصب نمود. (همانگونه که در شکلهای مربوط نشان داده شده است).
شکل های زیر ،کار در مجاورت یک تقاطع را نشان میدهد. در کارهای مشابه مخروطی ترافیکی ( مخروطی ایمنی ) باید طوری در مجاورت تقاطع قرار گیرند که به رانندگان در گردش به چپ یا راست، آگاهی لازم را بدهند.

تجهیزات ترافیکی - فروش تجهیزات ترافیکیتجهیزات ترافیکی - فروش تجهیزات ترافیکی
برای تعیین ابعاد T و D به جداول زیر مراجعه نمایید.

تجهیزات ایمنی

تجهیزات ترافیکی

کار در تقاطع هایی که به وسیله چراغهای راهنمایی و رانندگی ثابت کنترل میشوند.

در مجاورت تقاطع ها

کارهای راهسازی و راهداری در مجاورت یک تقاطع دارای چراغ راهنمایی و رانندگی میتواند سبب قطع جریان ترافیک در تقاطع شود. در این صورت چراغهای راهنمایی باید به طور مناسبی تنظیم گردند.

در تقاطع ها

شکلهای بالا ، علایمگذاری و محافظت لازم در کارهای راهداری و راهسازی در تقاطع راه فرعی با راه اصلی را نشان میدهد. تابلوهای پیشآگاهی مناسب باید در عرض بازوهای تقاطع گذاشته شود.

اگر سرعت وسایل نقلیه عبوری 60 کیلومتر در ساعت و یا بیشتر باشد، با ناظر مربوط مشورت نمایید.

نگهداری چراغهای فرمان
هنگام حمل چراغهای فرمان (راهنمایی و رانندگی) باید آنها را به طور مناسب بسته بندی نمود تا از آسیبهای احتمالی مصون بمانند.

ادامه دارد…

منبع : آیین نامه ایمنی راهها نشریه شماره ۷-۲۶۷ (ایمنی در عملیات اجرایی) سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور – وزارت راه و ترابری معاونت امور فنی معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری
[/av_textblock]

دیدگاهتان را بنویسید