آموزش

نقش پرچم زن در عملیات جاده ای

پرچم-زن

با تمام مسائل ایمنی گفته شده در چند پست قبلی و تجهیزات هشدار دهنده ای که در مسیر ها هنگام عملیات جاده ای اعمال می گردد همچنان شاهد سوانح رانندگی حین عملیات ساخت و ساز جاده ای هستیم.

یکی از ملزومات مهم در این عملیات ها یک نیروی پرچم زن چند متر قبل تر از محیط کارگاه می باشد .

پرچم زن باید  مجهز به لباس های مخصوص بوده و نکات ایمنی را رعایت نماید ، پرچم زن در نگاه اول کاری ساده به نظر می رسد در صورتی که نکات و وظایف بسیاری در تعریف آن نوشته شده است در موارد مکتوب و قوانین نوشته شده ی وزارت راه که به پیمانکاران راه دیکته می شود ، پیمانکاران را ملزم به در اختیار داشتن نیروی پرچم زن با اطلاعات کافی در این زمینه می نماید.

پرچم-زن

در اهمین نقش پرچم زن باید گفت با توجه به پیشرفت تکنولوژی و ساخت ربات هایی که به راحتی با تابلو یا پرچمی در دست در مکان معلوم مستقر و نقش پرچم زن را ایفا میکنند ، ممنوع بوده و حتما باید نیروی انسانی این وظیفه ی مهم را به عهده گیرد .

در ادامه ویدئویی را خواهید دید که وظایف و ابزار مورد نیاز برای یک پرچم زن را مشخص می کند.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید