آموزش

گل میخ های پرتابل

چشم-گربه-ای-گل-میخ-فروش-چشم-گربه-ای-فروش-گل-میخ-آذین-ترافیک

 همانطور که در نوشته های پیشین اشاره کردیم گل میخ یکی از تجهیزات ایمنی مهم مورد استفاده در راه ها و جاده هاست گل میخ ها کمک بسیار زیادی در مشخص نمودن مسیر جاده در شب به رانندگان وسایل نقلیه می کنند.

همچنین همانطور که در قبل نیز اشاره کردیم گل میخ ها انواع و اقسام متفاوتی دارند برخی فقط با ایجاد لرزش باعث هوشیاری راننده شده و برخی دیگر با بازتابش نور ماشین باعث دیده شدن مسیر می شوند و برخی دارای ال ای دی (چشم گربه ای ) های نورانی بوده و با چشمک زدن مسیر را برای راننده مشخص میکنند.

در این پست به معرفی یکی از انواع گل میخ (چشم گربه ای ) نورانی بپردازیم که قابلیت جابجا شدن دارد .

این گل میخ ها را میتوان روی سطح جاده به فواصل مشخص چید و رانندگان را از انحراف موقتی بوجود آمده در شب آگاه نمود و یا با آهنربایی که در پشت این گل میخ ها  ( چشم گربه ای ) طراحی شده میتوان آنهارا به سطوح فلزی مانند گارد ریل ها ویا خودرو چسباند.

چشم-گربه-ای-گل-میخ-فروش-چشم-گربه-ای-فروش-گل-میخ-آذین-ترافیک

این گل میخ ها ( چشم گربه ای ) در برابر فشار و آب ایمن بوده و همانطور که در ویدئو مشاهده خواهید کرد در صورتی که چرخ وسیله ی نقلیه از روی آنها عبور کند و یا در زیر باران بمانند آسیبی به آنها نمیرسد.

دیدگاهتان را بنویسید