آموزش

برچسب های جاده (شبرنگ جاده) محصول جدید تری ام 3M

شبرنگ - شبرنگ زمین - شبرنگ خط کشی شبرنگ تری ام شبرنگ 3 M فروش شبرنگ 3M

همانطور که در نوشته های پیشین گفتیم خط کشی در جاده ها اقسام متفاوتی دارد . در نوشته های پیش برچسب های پلیمری که نیاز به حرارت دادن دارند را به نمایش گذاشتیم.

شرکت تری ام شبرنگی جدید ابداع نموده که بدون حرارت دادن و فقط با یک افزودنی شیمیایی که روی سطح جاده اسپری می شود به راحتی و با زمانی بسیار کم به سطح جاده چسبیده و با بازتابش بسیار بالا توجه رانندگان را به خود جلب می کند.

شبرنگ - شبرنگ زمین - شبرنگ خط کشی شبرنگ تری ام شبرنگ 3 M فروش شبرنگ 3M

این نوع شبرنگ ها با توجه به اینکه حرارت نمیبینند خواص خود را حفظ نموده و نتیجه ی بسیار بهتری نسبت به نمونه های قبلی در خروجی دارند .

 

دیدگاهتان را بنویسید