آموزش

روش تولید فریم تابلوی گرد ترافیکی

تابلو - علائم ترافیکی -تابلو جاده -تابلو خطر-فریم تابلو

یک شرکت روسی که در زمینه طراحی و تولید تابلو های ترافیکی فعالیت میکند اقدام به ساخت ماشینی کوچک کرده که به راحتی از ورق کالوانیزه فریم گرد تولید میکند.

استفاده از فریم های گرد در راه ها و جاده های کشور کاربرد فراوانی دارد . تمامی تابلو های انتظامی و بازدارنده را از فریم های گرد تولید می کنند.

در این ویدئو خواهید دید چگونه این ماشین کوچک میتواند در عرض چند دقیقه یک فریم گرد تولید کنند.

 

دیدگاهتان را بنویسید