آموزش

ماشین نصب و برداشت سرعت گیر

سرعتگیر - سرعت گیر - سرعت کاه = سرعت گیر لاستیکی - سرعتگیر لاستیکی - فروش سرعت گیر - خرید سرعتگیر کفی سرعتگیر 33

در پست های پیشین در رابطه با انواع سرعت گیر و کاربرد های آن به توضیح پرداختیم.

همچنین در نوشته ای جداگانه در رابطه با سرعت گیر های پرتابل ( سرعت گیر هایی بدون نیاز به نصب – سرعت گیر قابل حمل) که در عملیات جاده ای کاربرد دارند نیز به بحث پرداختیم.

در این نوشته به معرفی ماشینی خواهیم پرداخت که بدون نیاز به نیروی انسانی سرعت گیر ها را نصب و جمع آوری میکند.

 سرعتگیر - سرعت گیر - سرعت کاه = سرعت گیر لاستیکی - سرعتگیر لاستیکی - فروش سرعت گیر - خرید سرعتگیر کفی سرعتگیر 33

دیدگاهتان را بنویسید