آموزش

نیوجرسی های جدید

نیوجرسی - ترافیکی - نیوجرسی آهنی - نیوجرسی پلی اتیلن

یک شرکت آمریکایی نیوجرسی های آهنی تولید کرده که بصورت زنجیروار به هم متصل شده و در مدت زمانی بسیار کوتاهی میتوان یک اتوبان طولانی را تجهیز کرد.

در آزمایش های انجام شده در تصادفات این نوع نیوجرسی خسارات کمتری به وسایل نقلیه و سرنشینان آن وارد می نماید.

در عین حال نصب و کارکرد با این نیوجرسی های ترافیکی  بسیار آسان بوده و در زمانی کوتاه قابل بهره برداری می باشد.

نیوجرسی - ترافیکی - نیوجرسی آهنی - نیوجرسی پلی اتیلن نیوجرسی - ترافیکی - نیوجرسی آهنی - نیوجرسی پلی اتیلن نیوجرسی - ترافیکی - نیوجرسی آهنی - نیوجرسی پلی اتیلن نیوجرسی - ترافیکی - نیوجرسی آهنی - نیوجرسی پلی اتیلن

دیدگاهتان را بنویسید